Programlamada operatörler

Bunu Paylaş!

                           and operatörü, mantıksal operatörler
  Merhabalar kodlama yazılarına kaldığım yerden tam gaz devam ediyorum.Bu yazımın konusu operatörler. 
NEDİR?
       Kodlamada sıkça kullanılan yapılardan biri de operatörlerdir. Operatör o an yazılan kod her ne ise ilgili işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan yapıdır. Tanım biraz karmaşık oldu değil mi? Ama dert değil çünkü örnekle açıklamak gerekirse iki sayıyı toplayan bir programda toplama işlemi için kullanılan + işareti bir operatördür.(Şimdi baya kolay oldu ?) 

ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
      Operatörler özellikle c# gibi nesne yönelimli dillerde çok farklı ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitlere ayrılmıştır. Bu yazıda temel olarak kullanılan 3 çeşit anlatılacaktır. Bunlar aritmetik, atama ve mantıksal operatörlerdir. 

       1.Aritmetik operatörler 

Temel işlemlerde kullanılan +(toplama), -(çıkarma), /(bölme), *(çarpma), %(mod alma) gibi işlemler için kullanılır. Ayrıca ++(değeri 1 arttırma) ve –(değeri 1 azaltma) operatörleri de aritmetik operatörlerdendir.Soru içinde örneklerine bakacak olursak;
   Herhangi bir sayı aralığındaki çift sayıları tespit için mod alma operatörünü kullanırız 
if(deger%2==0) //satırındaki % işareti mod alma operatörüdür.Anlamı ise deger değişkeninin 2′ ye bölümünden kalan 0 ‘a eşit mi diye bakar.(herhangi bir sayı 2’ye bölünebiliyorsa o sayı çifttir mantığı)
    
   Kodda istediğimiz değişkenin değerini bir arttırmak için ++ , bir azaltmak için — kullanırız.
int a=0;  //değişken tanımladık ilk değerini 0 verdik.
a++; // değeri bir arrtırdık ilk değer 0’dı şimdi 1 oldu.


 2.Atama operatörleri 
Bu operatörlerde de adından anlaşılacağı gibi çeşitli şekillerde atama işlemi yapılmaktadır. =(sağdaki değeri soldaki değişkene atama), +=(sağdaki değerle soldakini toplayıp soldaki değişkene atama), -=(sağdaki değerle soldakinin farkını alarak soldaki değişkene atama), *=(sağdaki değerle soldakini çarpıp soldaki değişkene atama), /=(soldaki değeri sağdakine bölüp soldaki değişkene atama), %=(soldaki değerin sağdakine göre modunu alıp soldaki değişkene atama)
Sağlar sollar karıştı gibi sanki hemen örnekle netleştirelim.

int A=10; //soldaki A, sağdaki 10, atama işlemi yapılmış sağdaki değer olan 10 soldaki A değişkenine atanmış…


int A+=10; //soldaki A, sağdaki 10 ile toplanarak yine A’ya atanmış. A=A+10 olarak da gösterilebilir.

Aynı mantıkla 

A-=10     ile      A=A-10 aynıdır.
A*=10     ile       A=A*10  aynıdır.

A/=10      ile       A=A/10  aynıdır.
A%=10    ile     A=A%10 aynıdır.

  3.Mantıksal Operatörler 
Önceki yazımda kullanmıştım bu operatörü de && , || , !  işaretleriyle şimdi gelelim bu operatörlerin mantığına. Birden fazla şartla bağlanması gereken kodlarda kullanılır.Tek başlarına kullanılmazlar lojik işlem gerektiren yerlerde kullanılırlar. Bool tipinde true ya da false değer döndürürler. Üç farklı türü vardır ilki ve (and) operatörü işareti &&’dir. Örnekle açıklayacak olursak iki durumumuz olsun 
X ve Y ‘nin değişen değerleri için sonuca bakalım.
  X                        Y         Sonuç
True                    True        True
True                    False       False
False                  True         False
False                  False        False

Görüldüğü gibi ” operatörü sadece iki koşul da true dönerse true yoksa false değer döndürür. Mesela önceki yazımdaki örnekte vize ve finalin girilen değerlerinin 0’dan büyük ve 100’den küçük olma şartı için kullandım bu operatörü çünkü iki şartın da sağlanması gerekiyordu.

İkinci operatör ya da (or) ,  ||  işareti ile gösterilir. Aynı şekilde X ve Y ‘nin değişen değerlerine göre sonuca bakalım.
 X           ||          Y         Sonuç
True                    True        True
True                    False       True
False                  True         True
False                  False        False

|| operatörü sadece iki koşul false ise false döner yoksa true değeri döndürür.

Örneğin kişi 18 yaşından büyükse ya da velisi izin verirse banka hesabı açabilmesinin programlamasında ||  kullanılabilir.Çünkü şartlardan birinin sağlanması işlem için yeterlidir. 

Son mantıksal operatör ! işaretiyle gösterilen değil operatörü. Anlamı da başına geldiği yapıyı ters çevirir.Yani durum false ise true yapar, true ise false yapar.Yukarıdaki X ve Y örneğinden devam edersek;
 X                   Y
 True             False        ise X &&Y işleminin sonucu false oluyordu. 

Fakat başına değil koyarsak yani !(X&&Y) olursa false sonucu tersine döner ve true olur.Kısacası ! neyin başına gelirse onu tersi sonuç verir. Vize final örneğinde de değil operatörü kullanılmıştı.Oradan da bakabilirsiniz.

Bunların dışında farklı operatörler de mevcuttur.Özellikle if içinde sıkça kullanılan == ,<= ,>= ,!= vs olarak gösterilen operatörler ilişkisel operatörlerdir. 

Operatörler konusunda anlatacaklarım bu kadar , bu yapı kodlamada her yerde sıkça kullanılan kesin öğrenilmesi gereken bir konudur. 

Umarım anlaşılabilmiştir.?       

Bunu Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir