iF-ELSE KONTROL YAPISI

Bunu Paylaş!
Bu yazımda kodlama açısından öğrenmemiz gereken olmazsa olmazlardan birini elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Öğrencilerime de bu konuyu anlatırken üzerinde çok durarak anlamaları için çaba sarf ediyorum açıkçası anlamalarını istediğim kilit konulardan bir tanesi…? Bu yazıda bir farklılık yapıp if-else kontrol deyimlerini soru başlıkları şeklinde açıklayacağım.
if else,c#, kontrol yapıları


NEDİR?
Uygulama geliştirirken kodun bir kısmını bir ya da birden fazla şarta bağlı hale getirmek için kullanılan kod parçasıdır.

NEREDE KULLANILIR?
Günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkan uygulamalarda örneklerini görebiliyoruz.Örneğin ; giriş yaptığımız sosyal medya hesapları, bankacılık için kullanılan web sayfaları ya da mobil uygulamalar,sağlık, eğitim, ulaştırma sektörleri kısacası hayatımıza etki eden ve yazılımın içinde olduğu ( ki yazılımın olmadığı ortam yok gibi şu anda) tüm alanlarda kullanılan bir yapıdır. Programlama dillerinin tamamında kullanılır.

NASIL KULLANILIR?
Kullanımı aşağıdaki gibi gösterilebilir fakat örnekler üzerinde daha net anlaşılacaktır.Bu kullanım bir çok dilde standarttır.

if(şart-kontrol ifadesi)
{
  //yazılacak kodlar
}
else
{
 //yazılacak kodlar
}

ÖRNEKLERİ NELERDİR?
Bu bölümde konuyu iki örnek vererek anlaşılır kılmaya çalışalım. Derste öğrencilerle çözdüğüm örnekler üzerinden gideceğim.Burada yazılan kod Visual studio ortamında (ortam derken? diyenleri KOD NEREYE YAZILIR?  yazıma alabilirim. ) C# diliyle Console Application olarak yazılacaktır.

Not:Kodların yanına açıklamasını yapabilmek için // işaretiyle(yorum satırı) başlayan derleyicinin yok saydığı yorumlar yazıyor olacağım.

Örnek: Dışarıdan girilen yaş bilgisine göre kişinin reşit olup olmadığını bulan programı kodlayalım.

Console.WriteLine(“Yaşınızı giriniz:”);  //Kullanıcıya herhangi bir şey göstermek istendiğinde kullanılan kod tırnak içine yazılan yazı ekranda görünür.

int yas=Console.ReadLine(); //Burada değişken tanımladık ve yas değişkenimize kullanıcının klavyeden girdiği sayıyı atadık.Buradaki ReadLine kısmı kullanıcının klavyeden girdiği değeri almamızı sağlar.

if( yas >= 18 ) // bu soruda yaşın 18 den büyük ya da küçük olmasının kontrolünün yapılması 

  Console.WriteLine(“Reşitsiniz”); //yas 18’den büyükse ilk parantez bloğuna girip ekrana Reşitsiniz yazmasını sağladık
}

else // if’te yazılan şart gerçekleşmez ise program else’in blok parantezlerine girer
{
  Console.WriteLine(“Henüz reşit değilsiniz”); //yas 18’den büyük değilse ikinci yani else’in parantez bloğuna girip ekrana Henüz reşit değilsiniz yazmasını sağladık.
}

Bu örnekteki if’i if(yas<= 18) olarak değiştirdiğimiz zaman da aslında if ve else’in parantezlerinin yerini değiştirerek aynı işi yapmış oluruz.

Örnek:İki sınava girmiş bir öğrencinin ortalamasının 50 olması durumunda geçtin diğer durumda kaldın yazan program

İki sınav ve bir de ortalama için üç adet int tipinde değişken tanımlamam gerektiğini anlıyorum ve değişken tanımlamalarıyla başlıyorum.

int ortalama=0;
int sinav1=0;
int sinav2=0;
Console.WriteLine(“1. sınavınızı giriniz:”); 

sinav1=Console.ReadLine(); //1.sınavı kullanıcıdan aldık 

Console.WriteLine(“2. sınavınızı giriniz:”); 

sinav2=Console.ReadLine(); //2.sınavı kullanıcıdan aldık

toplam=(sinav1+sinav2)/2;/ /Kullanıcının girdiği notları önce topladık sonra 2’ye böldük ortalama bulmak için

if( ortalama >= 50 ) // ortalamanın 50’den büyük ya da eşit olup olmadığını kontrol ettik

  Console.WriteLine(“Tebrikler Geçtiniz :)”); //eğer ortalama 50’den büyük ya da eşitse ekrana yazılması gerekeni yazdık.
}

else // ortalama 50’den büyük ya da eşit değilse (ki bu durumda 50’den küçük olur)
{
  Console.WriteLine(“Maalesef Kaldınız:(“); //eğer ortalama 50’den büyük ya da eşit değilse ekrana yazılması gerekeni yazdık.
}

Yukarıdaki iki örnekte en basit haliyle if-else yapısını aktarmaya çalıştım. Fakat sanki eksik bir şeyler var gibi, bu birkaç satırdan oluşan kodlar acaba her ihtimali hesaba katıyor mu? Ya kullanıcı klavyeden sayı yerine harf girerse ? ya negatif sayı girerse veya saçma bir sayı girerse?(örneğin yaş için 250) Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekir?
İşte bu sorular ve daha pek çok sorunun cevabı bir sonraki yazımın konusu olacak.?
    İnşallah faydalı olmuştur. Bu yazıyla alakalı varsa sorularınızı ve değerli yorumlarınızı bekliyorum.?

Bunu Paylaş!

iF-ELSE KONTROL YAPISI” üzerinde 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir